اهداف استراتژیک :

استراتژی اصلی شرکت عبارت است از استراتژی هزینه نهایی پایین و افزایش کیفیت است که در این راستا 5 مورد کلیدی در را در بردارد :
  • تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده پمپ های صنعتی در منطقه
  • تنوع و نوآوری در محصولات
  • توسعه بازارهای صادراتی
  • افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
  • کاهش زمان تحویل