اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های BB استاندارد API610 می باشند و برای کارکرد در دبی بالا و فشارهای متوسط و دماهای متوسط تا 200 درجه سانتیگراد طراحی و ساخته می شوند. محور این پمپ ها به صورت افقی بوده و پروانه آنها مابین یاتاقان ها قرار می گیرد. پوسته آنها به صورت Axially split بوده و میتوانند یک یا دو طبقه باشند. پروانه پمپ های BB1 می تواند به صورت یک مکشه یا دو مکشه فعالیت کند.


طراحی این پمپ ها به صورت عمودی اسلیپ کیس (دو تکه) است که فلنج های مکش و تخلیه آن در نیمه پایینی پمپ قرار گرفته اند. این طراحی دسترسی به روتور را جهت بازرسی و تعمیرات بدون بر هم زدن سیستم لوله کشی و سیستم محرکه امکانپذیر می سازد .


دو مکشه بودن پروانه این پمپ ها باعث ایجاد بالانس هیدرولیکی میشود . تمام پروانه ها به صورت دینامیکی بالانس می شوند تا کارکرد پمپ بدون ارتعاشات اضافی بوده و همچنین یاتاقان ها مطابق با الزامات استاندارد API610 با روغن روانکاری و با دمش هوا یا عبور آب از داخل مبدل یاتاقان خنک میشوند. این توانمندیها و تولید تحت شرایط استاندارد، منتهی به سه سال کارکرد پمپ بدون نیاز به تعمیرات اساسی شده و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری پمپ را سبب می شود.

 


موارد کاربرد :

فرآیندهای هیدرو کربنی و شیمیایی، پروژه های آبی، ایستگاه های پمپاژ آب و زهکشی، سیستم های تأمین آب صنعتی، سیستم های آتش نشانی، کشتی ها و صنایع دریایی .

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
110 260 3000 BB1 125-80-270 1
168 940 1500 BB1 150-100-310 2
280 2850 1500 BB1 2000-115×2 3
126 495 1800 BB1 200-125-480 4
110 300 1500 BB1 200-250-520 5
175 1200 1500 BB1 250-200-670 6
80 1750 1500 BB1 300-250-480 7
120 2000 1500 BB1 400-300-560 8
230 480 1500 BB1 300-85×2 9
69 2350 1500 BB1 400-300-435 10
185 2150 1500 BB1 400-300-700 11
125 1225 1500 BB1 500-400-619 12
308 1020 1500 BB1 700-130×2 13
27 4300 1000 BB1 800-700-800 14