اطلاعات کلی :

امکانات سخت افزاری شرکت پمپهای صنعتی ایران برای ساخت مجموعه الکتروپمپ و دیزل‌پمپ ها به صورت مونتاژ شده، کامل بوده که در این میان می توان به خط تولید کوپلینگ های مناسب پمپهای فرآیندی اشاره نمود. کوپلینگهای ساخته شده کاملا بر اساس ملزومات استاندارد API671 و نیز API610 بوده و از نظر جنس و ابعاد بر اساس نیازمندیهای مشتری و پروژه طراحی و ساخته میشوند.

کوپلینگ های پمپهای فرآیندی از نوع تمام فلزی (All metal) و مجهز به المانهای Flexible با جنس فلزی بوده (عمدتا استیل) و دارای Spacer با ابعاد مناسب استانداردی جهت مونتاژ و دمونتاژ پمپ در سایت میباشد. آزمونهای شیمیایی و مکانیکی مربوط به جنس قطعات و نیز بالانس استاتیکی و دینامیکی قطعات به صورت کامل برای کوپلینگ های مربوطه انجام میشود.

تولید این نوع کوپلینگ ها از توانهای پایین 2 kw تا2000 kw در کارخانه شرکت پمپهای صنعتی ایران انجام میشود. همچنین ساخت کوپلینگ پمپهای غیرفرآیندی با المانهای Flexible از نوع لاستیکی، نیز در خط تولید کوپلینگها در کارخانه شرکت پمپهای صنعتی ایران انجام می شود.

موارد کاربرد :

مناسب برای کوپله کردن پمپها با الکتروموتور ،دیزل موتور ، توربین بخار.