اطلاعات کلی پمپ های فرآیندی نفت و گاز :

در حال حاضر بخش عمده تولیدات شرکت پمپهای صنعتی ایران مختص پمپهای فرآیندی مربوط به مصارف نفت،گاز و پتروشیمی است. این پمپها در بخشهای طراحی، ساخت، تست¬وآزمون، کلیه ملزوماتِ آخرین ویرایش استانداردهای بین¬المللی از جمله API 610، HI، ASTM، ANSI وISO را پوشش داده است. علاوه بر این، استاندارد IPS وزارت نفت ایران نیز در ساخت پمپها و متعلقات مربوطه رعایت شده و کلیه مدارک فنی مورد نیاز بهره¬بردار و دستگاه مهندسی کارفرما در زمان ساخت و تحویل پمپها ارائه می شود.

تولید پمپهای فرآیندی در شرکت پمپهای صنعتی ایران بر اساس مدلهای مختلف استاندارد API 610 در انواع مختلف و مدلهای Overhung(OH)، Between Bearing (BB) و Vertical Suspended (VS) می باشد و در صورت درخواست مشتری، تغییرات در طراحی (با درنظر داشتن ملزومات (API هم امکان پذیر است.

در فرایند آماده سازی محصول، تعامل فنی با بخش های مختلف دستگاه مهندسی کارفرما (Mechanical, Process, Piping, Electrical) برای انتخاب مناسب نوع پمپ و تغییرات پارامترهای هیدرولکی در فرآیند بهینه سازی طراحی و ساخت پمپ، انجام می شود.

قابلیت ساخت پمپ با تمام کلاسهای جنس در استاندارد API 610 برای انواع پمپهای عمودی و افقی در کارخانه پمپهای صنعتی ایران امکان پذیر بوده و بر اساس تجربه کاری در هنگام انتخاب، جنس مناسب به مشتری ارائه می شود.

موارد کاربرد :

انتقال و جابجایی سیالات آب و هیدروکربوری برای محدوه فشارهای 1 تا 100 آتمسفر و دماهای 400 تا -200 درجه سانتی گراد