اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های VS استاندارد API610 می باشند. این پمپ ها به صورت عمودی نصب شده و سیال در آنها در بخش پایینی مکش شده و از طریق Column به سرتخلیه و فلنج تخلیه انتقال می یابد.

موارد کاربرد :

مکش آب دریا، برج های خنک کننده، مصارف کشاورزی و تخلیه سیلاب.