سوابق فروش :

سوابق فروش شرکت پمپ های صنعتی ایران به شرح زیر می باشد:

ردیف خریدار مکان نصب نوع پمپ Head Capacity سیال استاندارد
1 POGC شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 13، 14، 16-15، 18-17، 19، 21-20، 24-23-22 OH1-2,BB1~BB5,VS1~VS7 2~1000 m 2~3000 m3/h Firefightingsystem, Sea water ,hydrocarbon, Cryogenic API610
2 NIOEC شرکت ملی مهندسی نفت ایرانپالایشگاه نفت شهید تند گویان تهران طرح بهینه سازی سوخت OH2, BB1-2-3-5 10~1000 m 10~500 m3/h Hydrocarbon and Amin transferring API610
3 NIOEC شرکت ملی مهندسی نفت ایرانبندر عباس (شرکت نفت ستاره خلیج فارس) OH1-2,BB1~BB5,VS1~VS6 10~1000 m 2~3000 m3/h Hydrocarbon and Amin transferrin API610