اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های BB استاندارد API610 می باشند. محور آنها به صورت افقی بوده و پروانه آن ین یاتاقانها قرار می گیرد. پوسته پمپ های BB2 به صورت Radially split بوده و میتوانند یک یا دو طبقه باشند. پروانه پمپ های BB2 می تواند به صورت یک مکشه یا دو مکشه فعالیت کند.

 


موارد کاربرد :

فرآیندهای هیدرو کربنی و شیمیایی، نیروگاه ها، صنایع کاغذ سازی

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
460 375 3000 BB2 100-400×2 1
185 420 1500 BB2 150-500×2 2
74 235 1500 BB2 200-265 3
270 630 1500 BB2 200-560×2 4
345 760 1500 BB2 200-630×2 5
123 720 1500 BB2 250-400×2 6
174 940 1500 BB2 250-500×2 7
57 2900 1000 BB2 250-560 8
440 205 3000 BB2 80-400×2 9