اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های VS استاندارد API610 می باشند. طراحی این پمپ ها به مانند پمپ VS1 می باشد که درون Can قرار گرفته است. در این پمپ ها نازل های مکش و رانش به صورت In-line می باشند. پمپ های VS6 به خاطر طراحی خواص خود، در مواردی که سرویس مربوطه دارای NPSHA پایینی می باشد، مورد استفاده قرار میگرند.

 

موارد کاربرد :

انتقال نفت خام، کاربردهای پالایشگاهی، مجتمع های پتروشیمی، Plant های نفتی.

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
100 260 3000 VS6 100×10 1
510 220 3000 VS6 100×5 2
155 250 1500 VS6 125×3 3
255 250 1500 VS6 125-36-200 4
170 338 1500 VS6 150×2 5
85 560 1500 VS6 200-1-B 6
86 430 1000 VS6 200×2 7
43 430 1000 VS6 200×3 8
160 640 1000 VS6 200×4 9
95 300 3000 VS6 25-250 10
450 37 3000 VS6 40×10 11
VS6 40-200 12
660 74 3000 VS6 50×10 13
66 30 1500 VS6 50×5 14
80 30 1500 VS6 50×6 15
125 73 1500 VS6 80×6 16