اطلاعات کلی:

پمپ های OH2 برای رفع نیازهای سخت API-610 توسعه داده شده است. پوسته این پمپ ها دارای مجرای تخلیه انتهایی و مجرای تحویل فوقانی است و ساختار آن به صورت دوار طراحی شده است تا از این طریق از اغتشاش و لرزش مجموعه جلوگیری شود.

کاربردها:

نفت و گاز، پردازش هیدروکربن، مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاه ها، نیروگاهها، صنایع پالپ و کاغذ، صنایع شیمیایی، آب و فاضلاب، صنعت عمومی.

 

عملکرد محدوده:

ظرفیت : (Q) تا 750 m3/h
هد : (H) تا 150 متر
سرعت : N) ) 980/1500/3000/1180rpm
دمای کاری : (T) -50 درجه تا 350 درجه
فشار کاری : (P) تا 25 بار

ردیفنام پمپحداکثر دبی در 3000 RPM حداکثر head در 3000 RPM حداکثر دبی در 1500 RPM حداکثر head در
1500 RPM
1 OH2 25-200 13 67 7 16
2 OH2 25-250 17 110 9 27
3 OH2 25-315 21 160 10 40
4 OH2 40-160 32 41 17 11
5 OH2 40-200 40 67 20 16
6 OH2 40-250 42 110 22 26
7 OH2 40-315 48 155 25 39
8 OH2 40-400 —- —- 29 61
9 OH2 50-160 63 41 31 11
10 OH2 50-200 70 67 34 16
11 OH2 50-250 80 105 40 27
2 OH2 50-315 90 150 44 36
13 OH2 50-400 —- —- 51 61
14 OH2 50-450 —- —- 56 76
15 OH2 80-250 125 108 65 27
16 OH2 80-315 150 150 75 35
17 OH2 80-400 —- —- 90 60
18 OH2 80-450 —- —- 100 75
19 OH2 100-250 250 108 120 25
20 OH2 100-315 285 155 150 40
21 OH2 100-400 —- —- 160 60
22 OH2 100-450 —- —- 174 75
23 OH2 100-500 —- —- 200 100
24 OH2 150-200 340 61 185 16
25 OH2 150-250 410 106 210 25
26 OH2 150-315 502 155 250 40
27 OH2 150-400 —- —- 300 60
28 OH2 150-450 —- —- 326 75
29 OH2 150-500 —- —- 345 100
30 OH2 150-560 —- —- 385 120
31 OH2 150-630 —- —- 400 150
32 OH2 200-250 710 105 340 25
33 OH2 200-315 805 155 405 40
34 OH2 200-400 —- —- 500 60
35 OH2 200-560 —- —- 600 120
36 OH2 200-630 —- —- 700 150
37 OH2 250-315 —- —- 635 40
38 OH2 250-500 —- —- 930 100
39 OH2 250-560 —- —- 1000 120
40 OH2 250-630 —- —- 1100 150
41 OH2 300-630 —- —- 1700 150