اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های BBاستاندارد API610 می باشند. این پمپ از نوع پمپ های طبقاتی بوده که محور آنها به صورت افقی است و پروانه آنها بین یاتاقان ها قرار می گیرد. پوسته آنها به صورت Radially split بوده که اصطلاحا به طراحی آنها Ring Section نیز گفته می شود.

 

موارد کاربرد :

کاربردهای عمومی صنعتی، ایستگاه های پمپاژ، پمپاژ آب تغذیه در نیروگاه ها.

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
135 220 BB4 155-30×4 1
650 37 3000 BB4 40×14 2
170 20 BB4 40×4 3
270 37 3000 BB4 40x6A 4
BB4 409-80 5
195 48 3000 BB4 50×3 6
940 115 3000 BB4 80×14 7