اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های BB استاندارد API610 می باشند. محور آنها به صورت افقی بوده و پروانه های آنها بین یاتاقان ها قرار می گیرد. پوسته آنها به صورت Axially split بوده و تعداد طبقات آنها بیش از دو طبقه است.

 

موارد کاربرد :

انتقال نفت خام، کاربردهای پالایشگاهی، مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه ها، انتقال آب ( تقویت فشار شبکه های آبرسانی مهم).

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
635 130 3000 BB3 100-70×7 1
355 188 3000 BB3 150-74×4 2
440 215 3000 BB3 150-90×4 3
920 535 3000 BB3 250-150×5 4
730 420 3000 BB3 300-110×5 5
930 630 3000 BB3 400-120×6 6
900 790 3000 BB3 500-140×5 7
330 700 1500 BB3 500-90×3 8
675 108 3000 BB3 80-80×8 9