اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های OH استاندارد API610 می باشند. محور پمپ ها به صورت یک سرگیردار افقی بوده و پایه آنها زیر پوسته پمپ می باشد.

موارد کاربرد :

کاربردهای عمومی صنعتی، ایستگاه های پمپاژ، پمپاژ آب تغذیه در نیروگاه ها.