اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های VS استاندارد API610 می باشند. این پمپ ها به صورت عمودی نصب شده و سیال در آنها در بخش پایینی مکش شده و از طریق Column به سرتخلیه و فلنج تخلیه انتقال می یابد. در طراحی این پمپ ها از حلزونی استفاده می گردد.

 

موارد کاربرد :

مکش آب دریا، برج های خنک کننده، سیستم های آتش نشانی، مخازن سیالات فرآیندی

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
36 2500 980 VS2 400-450 1
90 3400 1500 VS2 1800-70 2