اطلاعات کلی :

بخش مکانیکال سیل شرکت IIP با هدف خودکفایی در این حوزه و ارتقا دانش، مبادرت به طراحی مکانیکال سیل همراه و هماهنگ با سازنده های بزرگ و مطابق با استاندارد API 682 نموده است. محصولات تولیدی این قسمت عبارتند از انواع مکانیکال سیل و سیستم ساپورت سیل.

موارد کاربرد :

این بخش به صورت مستقل توانایی کامل طراحی و تولید انواع مکانیکال سیل تحت شرایط کاری ابر سخت از جمله دماهای بسیار بالا و بسیار پایین و فشارهای بسیار بالا و مواد شیمیایی به شدت سمی و خورنده را دارا می باشد.