اطلاعات کلی :

این پمپها مطابق استانداردAPI610 ساخته شده و برای کارکرد در دبی متوسط و فشارهای متوسط و بالا و دماهای بالاتر از 150 درجه سانتیگراد و وزن مخصوص سیال کمتر از 0.7 مناسب هستند. این پمپها بصورتDouble Casing طراحی و ساخته می شوند و مجهز به سیستم بالنسینگ نیروی داخلی بوده که با چیدمان های متنوع یاتاقانها، کاهش نیروی محوری و شعاعی را امکان پذیر می سازد. طرح کلی پمپها به صورتی است که فلنج های مکش و رانش در موقعیت بالا (Top) قرار می گیرند.

موارد کاربرد :

استفاده در سرویس های دما بالا و فشار بالا در پالایشگاهها، سرویس های با دانسیته پایین در پالایشگاههای گازی، انتقال هیدروکربنها، مجتمع های پتروشیمی، پمپ های تغذیه بویلر BFW

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
420 220 3000 BB5 100-260×4 1
515 215 3000 BB5 100-260×5 2
BB5 100-260×6 3
673 315 3000 BB5 100-300×5 4
1100 520 3000 BB5 150-330×7 5
750 1320 1500 BB5 300-500×8 6
770 480 3000 BB5 300-90×7 7
440 37 3000 BB5 40-180×10 8
320 37 3000 BB5 40-180×7 9
340 74 3000 BB5 50-215×5 10
775 130 3000 BB5 100-80×8 11
355 72 3000 BB5 80-240×4 12
423 117 3000 BB5 80-240×5 13
670 117 3000 BB5 80-240×8 14
750 117 3000 BB5 80-240×9-B 15