اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های OH استاندارد API610 می باشند. محور پمپ ها به صورت یک سرگیردار عمودی بوده و به صورت بر خط (In-line) نصب می گردند.

موارد کاربرد :

فرآیندهای هیدرو کربنی و شیمیایی، نیروگاه ها، صنایع کاغذ سازی، انتقال آب و صنایع عمومی.