ریخته گری

ریخته گری اولین و یکی از اصلی ترین بخش های تولید پمپ های صنعتی است و در کارگاه ریخته گری گروه IIP انواع مختلف کوره ها در ظرفیت های مختلف وجود دارد و با توجه به شرایط عملکردی، جنس های مختلف نظیر استیل و … ریخته گری می شوند.