کنترل پروژه

شركت پمپ‌هاي صنعتي ايران بنا به رسالت خويش كه همانا توليد انواع پمپ‌هاي خاص جهت پالايشگاه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاه‌ها مي‌باشد و نظر به اهميت بحث زمان و هزينه در پروژه‌هاي پالايشگاهي و نيروگاهي كشور، از اوايل سال 1386 دپارتمان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه را ايجاد و در دفتر فني اين شركت مستقر نمود تا هرگونه نياز كارفرمايان محترم جهت پيگيري هرچه بهتر مراحل ساخت پمپ‌ها و تأمين الكتروموتورهاي پروژه خود را مرتفع نمايد .

برنامه‌ريزي ساخت پمپ‌ها‌ و تأمين الكتروموتور ها به صورت EPC انجام مي‌پذيرد و فعاليت ‌ها در سطوح بالاي ساختار شكت كار (WBS) به سه فاز عمده زير شكسته مي‌شود.

1. 1- مهندسي (Engineering)

2. 2- تداركات ( Procurement)

3. 3- ساخت (Construction )

اين دپارتمان با استفاده از نرم‌افزارهايP3، P5، MSP و همچنين EXCEL به توليد انواع گزارشات دو هفتگي و ماهانه (با فرمت‌هاي استاندارد و فرمت‌هاي كارفرمايان) جهت ارائه به كارفرمايان محترم مبادرت مي‌ورزد. اين گزارشات شامل :

1- گزارشات جدولي مقايسه برنامه و پيشرفت واقعي پروژه تا پايین‌ترين سطح WBS (به تفكيك هر سطح) در P5 يا P3 يا Excel sheet.
2- گزارش نموداري (S-CURVE) مقايسه‌اي برنامه و پيشرفت واقعي و پيشرفت هر دوره (در Excel).
3- گزارش پيشرفت مدارك فني پروژه.
4- گزارش پيشرفت مراحل خريد مواد و تجهيزات.