مدلسازی

بسیاری از بخش‌های پمپ‌ها، در مرحله اول تولید، ریخته گری می‌شوند و از این رو نیاز به یک مدل برای قالب گیری و ریخته گری دارند. واحد مدلسازی وظیفه ساخت مدل(قالب) برای انواع قطعات که به روش ریخته گری تولید خواهند شد را دارد.