تست

کارگاه تست عملکرد پمپ ها در کاخانه پمپ های صنعتی ایران یکی از بزرگترین مجموعه های تست و آزمون پمپ در کشور است. این کارگاه مجهز به چهار مخزن تست مجزا برای انجام تست های عملکردی می باشد. حجم بزرگگترین مخزن 500.000 لیتر بوده و تست عملکردی پمپ ها تا ظرفیت 25.000 متر مکعب در آن امکان پذیر است. همچنین کارگاه تست مجهز به لوله های 48 اینچی با قدرت تحمل 100 بار بوده و نیز این مجموعه به برق سه مگاوات با ولتاژهای 400 ولت، 330 ولت، 600 ولت و 11000 ولت می باشد.

انجام آزمون های مهم پمپ های سانتریفیوژ اعم از تست های MECHANICAL RUNNING، PERFORMANCE، HYDROSTATIC و NPSH در این کارگاه انجام می شود. اندازه گیری پارامترهای مهم هیدرولیکی و مکانیکی پمپ ها همچون دبی، هد، NPSH، توان، راندمان، ارتعاشات، دما، سطح صدا و … با دقیق ترین ابزارهای اندازه گیری انجام می شود.