آزمایشگاه

آزمایشگاه کارخانه پمپ های صنعتی ایران مجهزترین مجموعه آزمایشگاهی پمپ در ایران بوده و تجهیزات لازم برای تستهای مواد (مخرب و غیر مخرب) و همچنین بازرسی ابعادی قطعات را دارا است. کلیه ابزارهای اندازه گیری ابعادی دقیق، دستگاه های قرائت و سنجش پارامترهای مکانیکی، هیدرولیکی و شناسایی جنس قطعات در این آزمایشگاه وجود دارد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های کوانتومتری و متالوگرافی برای تعیین عناصر جنس قطعات و نیز میکروسکوپ های دقیق برای تشخیص دانه بندی ساختار فولادهای دوفازی می باشد. همچنین امکانات آزمون های MT، PT و UT تحت نظارت موسسه ASNT از دیگر ویژگی های این مجموعه است.