آزمایشگاه مواد

آزمایشگاه کارخانه پمپ‌های صنعتی ایران یکی از مجهزترین مجموعه‌های آزمایشگاهی در ایران بوده و تجهیزات لازم برای تست‌های مواد (مخرب و غیر مخرب) و همچنین بازرسی ابعادی قطعات را دارا می‌باشد. کلیه ابزارهای اندازه گیری ابعادی دقیق، دستگاه‌های قرائت و سنجش پارامترهای مکانیکی، هیدرولیکی و شناسایی جنس قطعات در این آزمایشگاه وجود دارد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه‌های کوانتومتری و متالوگرافی برای تعیین عناصر و جنس قطعات و نیز میکروسکوپ‌های دقیق برای تشخیص دانه بندی ساختار فولادهای دوفازی می‌باشد. همچنین امکانات آزمون‎‌های MT، PT و UT تحت نظارت موسسه ASNT از دیگر ویژگی‌های این مجموعه است.