آزمایشگاه تست پمپ

آزمایشگاه تست پمپ‌ها در کارخانه پمپ‌های صنعتی ایران یکی از بزرگترین مجموعه‌های تست و آزمون پمپ در کشور است. این کارگاه مجهز به چهار مخزن تست مجزا برای انجام تست‌های عملکردی می‌باشد. حجم بزرگترین مخزن 500.000 لیتر بوده و تست عملکردی پمپ ها تا ظرفیت 25.000 متر مکعب امکان پذیر است. این مجموعه به برق پنج مگاوات با ولتاژهای 400 ولت، 380 ولت، 6000 ولت و 11000 ولت می‌باشد.

انجام آزمون‌های مهم پمپ‌های سانتریفیوژ اعم از تست های MECHANICAL RUNNING، PERFORMANCE و NPSH در این کارگاه انجام می‌شود. اندازه گیری پارامترهای مهم هیدرولیکی و مکانیکی پمپ‌ها همچون دبی، هد، NPSH، توان، راندمان، ارتعاشات، دما، سطح صدا و … با دقیق ترین ابزارهای اندازه گیری انجام می‌شود.