خدمات نگهداری و تعمیرات

بی شک تعمیرات و بازسازی توسط متخصاصان امر می تواند منجر به کاهش نیاز به خرید محصول نو و صرف هزینه بالا شود. گروه پمپ های صنعتی ایران نیز در راستای رسالت همراهی همیشگی مشتریان خود، آماده ارائه کامل خدمات تعمیر و بازسازی می باشد.