مشاوره :

کارشناسان و مدیران گروه پمپ های صنعتی ایران، آمادگی ارائه خدمکات کامل مشاوره به خریداران و مصرف کنندگان محصولات خود، پیش و پس از خرید را دارند و هیچ گاه مصرف کنندگان خود را رها نخواهند کرد.